Minimalist tasarımı
Teknik Zanaat ile
birleştiriyoruz

[ Şirketimiz hakkında ]

Türkiye'nin Hızla Gelişen Mimari Çözümleri

Tecrübelerimiz ve deneyimlerimizin karşılığında paydaşlarımızın sorunlarını çözüme beklentilerini sonuca ulaştırma hedefinde bireysel ve kurumsal alanda stratejik gayrimenkul yatırımları yapmaktayız.

[ Çalışma Adımları ]

Çalışma Sürecimiz

 • 01
  KALİTE
 • 02
  MALİYET
 • 03
  MALİYET 
 • 04
  Hayalinizi Gerçekleştiriyoruz.

Amaca bağlılık
Sıfır kusur
İstenen özelliklere uygunluk
Proje tamamlanana kadar harcadığımız gerçek bedeldir.
Bir projenin tamamlanma süresidir. Gerçekte proje belirlenen tarihte bitse bile dalgalanmalar olabilir.
Doğru hedefe ulaşmak Kalite – Zaman – Maliyet dengesi kurulmalıdır.
[ Hizmetlerimiz ]

Neler Yapıyoruz

Yatırım

Pazar Araştırması
Pazar Analizi
Durum Tetkiki
En Verimli Kullanım Analizi
Ekonomik Fizibilite
Kavramsal Geliştirme
Konsept Tanımlama
Segmentasyon
Yatırım için arsa seçimi
Risk yönetimi
Due Diligence
Ortaklık yapısının kurulması
Ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması
Ortaklık süreçlerinin takibi ve yönetim
Yatırım finansal mimarisinin kurulması
Varlık yönetimi
Şirket 3 yıllık planları, bütçeleri,
proforma finansal tabloları
Bütçe sistematiğinin kurulması

Proje Yönetimi


Proje Karlılık Fizibilite
Proje Nakit Akış
Proje Finansal Analiz Ve Kaynak
Planlama
Proje En Verimli Kullanım Analizi
Proje Maliyet Yaklaşımlı Tasarım yönetimi
Proje Keşif Ve İş Kalemleri Yapılması
İş Kalemleri Analizlerinin Yapılması
İş Kalemleri Maliyet Yönetimi
Muhasebe Entegrasyonu
Tasarım Süreci İş Planının Hazırlanması
Proje Maliyet Projeksiyon
Tahminlerinin Yapılması
Mimari Tasarım Desteği
Müellif Sözleşmelerinin Hazırlanması
Tasarım Sürecinde Tüm Müellifler
Arasındaki Koordinasyonun Sağlanması
Müellifler Arasında İhale Sürecinin Yönetimi
Temel Proje Organizasyon
Şemasını Oluşturmak.
Temel Risk Analizlerini Oluşturmak

İnşaat yönetimi


İmalat İş Programının
Hazırlanması
Detaylı Keşif
Analiz
Teknik Şartname
Birim Fiyat Tariflerinin Hazırlanması
İhale ve Alt Yüklenici İş Programının Hazırlanması
Alt Yüklenici Sözleşmelerinin Hazırlanması
Yüklenici Ön Yeterlilik Kriterlerinin Belirlenmesi
Günlük Haftalık Aylık İlerleme
Raporlarının Hazırlanması
Maliyet Kontrol
Maliyet Projeksiyonu
Proje Satış-Maliyet-Karlılık
Projeksiyon Analizlerinin Yapılması
İş Programına Uyum Raporlarının Hazırlanması
Hedef Değerlendirme
Sistematiğinin Hazırlanması
Hakediş Kontrol
Bütçe Raporlama Yönetimi
Şantiye Organizasyon Şemasının Hazırlanması
Şantiye Kurulum Mobilizasyon Planı
Proje Açılış Kapanış Raporlamalarının Hazırlanması
Proses Kontrol Formlarının Hazırlanması
Malzeme Kontrol Formlarının Düzenlenmesi